Eltes Elektrik

Alçak Gerilim Panolarda Ark Koruyucu Sistemler

Alçak Gerilim Panolarda Ark Koruyucu Sistemler

Alçak gerilim panolarında koruma tedbirleri gün geçtikçe büyük önem taşımaktadır. Enerji altındaki sistemlerin sürdürülebilir enerji altında kalması amacıyla akıllı sistemlerin kullanımı artık ihtiyaç halini almıştır. Bu bağlamda sistemde oluşacak arıza sonrasında erişimde kolaylık ve kısa sürede bakım çalışmaları büyük anlamda maaliyetlerde düşüş sağlayacaktır. Her türlü risk düşünülerek geliştirilen teknolojilerden bir yenisi de alçak gerilim pano sistemlerinde ark sonlandırma cihazlarının entegrasyonudur. Bu sayede tesis içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir kısa devre anında sensörler yardımı ile iç ark oluşmadan panonun anabara sistemi topraklanabilmekte ve sistemde oluşacak büyük hasarların önüne geçilebilmektedir.